Skip to main content

Tana korpusi mushaklari uchun qisqa mashqlar to‘plami

Roman Nesterenko, BeFit Sky mashg‘ulotlar zali murabbiyi

BeFit Sky — eksklyuziv hordiqni qadrlovchilar uchun premium toifadagi yangi fitnes-klub shakli.

Manzil: Toshkent, Shayxontoxur tumani, Olmazor ko‘chasi, Tashkent City Mall

Korpus mushaklari – qorin sohasida joylashgan chuqur mushaklardir. Korpus silindr shakliga ega: old devor (qorinning ko‘ndalang mushagi, orqa devor (belning ko‘p bo‘lingan mushaklari), yuqori asos (diafgarma), quyi asos (tos tubi mushaklari). Ushbu silindr organlarni o‘rab turadi va ularning joylashuvi uchun javob beradi. Kuchli korpus mushaklari qomatni yaxshilashi, protruziyalar, churralar va bo‘g‘imlar disfunksiyasi yuzaga kelishi ehtimolini kamaytirishi mumkin. Aynan shu sababli ular salomatlik uchun juda muhim. Ushbu mashg‘ulot korpus mushaklarini mustahkamlash va rivojlantirish uchun mo‘ljallangan. Barcha harakatlar juda oddiy bo‘lganligi sababli mashg‘ulotni bu xoh sport zali, xoh maydoncha yoki uy bo‘lishidan qat’iy nazar, har qanday joyda istalgan vaqtda o‘tkazish mumkin.

1. Oyoqlarni ko‘targan holda yon tomonga diagonaliga burilish

Boshlang‘ich holat: orqada yotgan holda, qo‘llar chakkalar yonida, oyoqlar tizzadan bukilgan. Nafas chiqarishda bir vaqtning o‘zida korpusni yon tomonga burab va qarama-qarshi oyoqni o‘zingizga tortga holda harakatni boshlaymiz. Nafas olishda boshlang‘ich holatga qaytamiz.

Kelishgan yigit, 7men.uz

Kelishgan yigit, 7men.uzKelishgan yigit, 7men.uz

2. Yuqoriga ko‘tarilgan bukilgan oyoqlar bilan burilish

Boshlang‘ich holat: orqada yotgan holda, qo‘llarni yuqoriga uzatamiz. Nafas chiqarishda ohista harakat bilan burilishni bajaramiz, bir soniyaga yuqoridagi holatda qolamiz va boshlang‘ich holatga qaytamiz.

Kelishgan yigit, 7men.uzKelishgan yigit, 7men.uz

3. Diagonal buklanish

Boshlang‘ich holat: orqada yotgan holda, oyoqlar va qo‘llar yuqoriga ko‘tarilgan. Bir vaqtning o‘zida o‘ng qo‘l va chap oyoqni deyarli polgacha tushiramiz, so‘ng boshlang‘ich holatga qaytamiz va xuddi shu harakatni boshqa qo‘l va oyoq bilan bajaramiz.

Kelishgan yigit, 7men.uzKelishgan yigit, 7men.uzKelishgan yigit, 7men.uz

4. “Ruscha burilishlar”

Boshlang‘ich holat: polda o‘tirgan holda, oyoqlar uzatilgan, qo‘llar oldinda. Oyoqlarni poldan uzamiz, tanani orqaga egamiz, tanani qo‘llar bilan birga bir tomonga, so‘ngra ikkinchi tomonga buramiz.

Kelishgan yigit, 7men.uzKelishgan yigit, 7men.uzKelishgan yigit, 7men.uz

5. Ko‘tarilgan oyoqlar bilan teskariga burilish

Boshlang‘ich holat: polda yotgan holda. Oyoqlarni poldan uzamiz va yuqoriga ko‘taramiz, tos ham poldan ko‘tariladi.

Kelishgan yigit, 7men.uzKelishgan yigit, 7men.uzKelishgan yigit, 7men.uz

6. “Planka” (“Qoyaga tirmashuvchi”)

Boshlang‘ich holat: tekis qo‘llar bilan polga tayangan holda. Qorin pressi mushaklari taranglashgan. Bir oyoqni ichkariga bukamiz, so‘ngra ortiga qaytaramiz va harakatni boshqa oyoqda bajaramiz.

Kelishgan yigit, 7men.uzKelishgan yigit, 7men.uzKelishgan yigit, 7men.uz

7. Dinamik planka

Boshlang‘ich holat: tekis qo‘llar bilan polga tayangan holda. Qorin pressi mushaklari taranglashgan. Birinchi harakat: bir oz sakrab oyoqlarni yon tomonga qo‘yamiz, so‘ngra ularni ortiga qaytaramiz. Ikkinchi harakat: ikkala oyoqni ichkariga bukkan holda kichik sakrashni amalga
oshiramiz, so‘ngra ortiga qaytaramiz.

Kelishgan yigit, 7men.uzKelishgan yigit, 7men.uzKelishgan yigit, 7men.uz

Barcha harakatlarni minimal tanaffus bilan bajarishga harakat qiling.